Allmänna Villkor

  1. ALLMÄNNA VILLKOR VID KÖP AV KOSTUPPLÄGG OCH KOSTRÅDGIVNING FRÅN STINASMAT

Dessa allmänna villkor gäller mellan StinasMat och Klienten vid köp av ”Kostupplägg 4 veckor”, ”Kostupplägg 8 veckor” eller annan kostrådgivning.

Vid köp av kostupplägg eller kostrådgivning från StinasMat ingår Klienten avtal med StinasMat och nedan följande villkor tillämpas. Klienten måste vara minst 18 år eller ha målmsmans godkännande. Genom att köpa kostupplägg från StinasMat godkänner och accepterar Klienten dessa villkor samt godkänner StinasMats integritetspolicy.

BETALNING

Betalning sker via faktura med förfallodatum på 15 dagar, faktura skickas till Klientens angivna mail. När Klienten har fyllt i utskickat formulär inför kostupplägg samt betalat fakturan så garanterar StinasMat att Klientens kostupplägg är klart och skickas till Klienten inom 10 arbetsdagar. Vid enstaka fall kan andra villkor tillämpas, då ska det överenskommas skriftligt mellan StinasMat och Klienten.  När kostupplägget är utskickat är klienten alltid betalningsskyldig.

Om StinasMat genom informationen från formuläret inför kostupplägg anser att det ej är lämpligt för Klienten att genomföra ett kostupplägg, kommer Klienten att kontaktas. Om kostupplägget inte har skickats ut är Klienten ej betalningsskyldig.

Vid utskickat och betalt kostupplägg är StinasMat aldrig återbetalningsskyldig oavsett om Klienten avbryter kostupplägget.

KLIENTENS ANSVAR

När StinasMat har skickat ut kostupplägget till Klienten är det Klientens ansvar att påbörja sina 4 eller 8 veckor direkt när Klienten har fått sitt kostupplägg. StinasMat har ingen skyldighet att förskjuta veckoperioden om Klienten inte påbörjar sitt kostupplägg direkt.

Kostupplägg eller kostrådgivning från StinasMat ersätter inte medicinsk hjälp eller rådgivning. Om Klienten önskar eller känner behov av medicinsk hjälp eller rådgivning bör Klienten kontakta vården. Det är Klientens ansvar att använda kostupplägg från StinasMat efter egna medicinska förutsättningar. StinasMat är inte ansvarig för eventuell skada som konsekvens av genomfört kostupplägg eller efter kostrådgivning, det är Klientens ansvar.

MARKNADSFÖRING

Klienten godkänner att StinasMat använder information om Klienten och dess utveckling under kostuppläggets gång i marknadsföringssyfte. Informationen marknadsförs anonymt och ska inte gå att härleda till berörd Klient.

SEKRETESS

Allt som skrivs och/eller sägs mellan StinasMat och Klienten delas aldrig med tredje part. Med undantag i marknadsföringssyfte enligt ovan.

  1. VILLKOR VID BOKNING AV FÖRELÄSNING MED STINASMAT

Dessa villkor gäller mellan StinasMat och Kunden.

StinasMat och Kunden kommer överens om tid och plats för föreläsningen.

PRIS OCH INNEHÅLL

StinasMat och Kunden kommer överens om pris och innehåll för föreläsningen från tillfälle till tillfälle.

BETALNING

Efter genomförd föreläsning fakturerar StinasMat överenskommen summa till Kundens angivna fakturaadress via angiven mailadress. Betalningsvillkor 14 dagar.

AV/-OMBOKNING

Om Kunden önskar av- eller omboka överenskommen föreläsning måste detta ske senast 7 dagar före utsatt datum, annars debiteras hela beloppet.

  1. VILLKOR VID OLIKA SAMARBETEN MED STINASMAT

Vad som överenskoms mellan StinasMat och Kunden ska finnas nedskrivet och vara tillgängligt för båda parter. Vad som överenskoms beror på vilken typ av samarbete som ska utföras och därför bestäms villkor från fall till fall.

BETALNING

Efter utfört arbete fakturerar StinasMat överenskommen summa till Kundens angivna fakturaadress via angiven mailadress. Betalningsvillkor 14 dagar.